Σχέδιο Q-500


[ Α' μέρος ] - [B' μέρος ]

Ολες οι αεροτομές έχουν μήκος χορδής τις 10 ίντσες (25,4 εκ) συμπεριλαμβανομένων και των πηδαλίων κλίσης.

Στο γενικό σχέδιο του Q-500 μπορεί να εφαρμοστεί οιαδήποτε αεροτομή ταχύτητας, εκτός από την εικονιζόμενη.

 

Πρώτη σελίδα/Home Περιεχόμενα