Πίνακες Ισχύος Ελίκων


 

Πίνακας απορρόφησης ισχύος ελίκων
SUPER NYLON (με υαλονήματα - χρώματος γκρι) του οίκου GRAUPNER

Πηγή : Model Motoren Prof.Dr.-Ing. Peter Demuth

Παράδειγμα: αν ο κινητήρας γυρίζει την συγκεκριμένη έλικα 10Χ6 στις 10.000 σαλ αποδίδει εκείνη την στιγμή 0,3 kW αν την γυρίζει στις 11.000 σαλ 0,4 kW κ.ο.κ. Αλλάζοντας έλικες/φορτία μπορούμε να αποτυπώσουμε απ' ευθείας την καμπύλη ισχύος χωρίς να μετρήσουμε ενδιάμεσα την ροπή.