Τα τέσσερα modes των πομπών


Επιλογή συστήματος

 

Το mode III είναι το κατοπτρικό είδωλο του mode II και το mode IV είναι το κατοπτρικό είδωλο του mode I