Τα μέρη του συστήματος Τ/Κ και η λειτουργία του


Επιστροφή "Επιλογή συστήματος"

 

Τα μέρη του συστήματος Τηλεκατεύθυνσης

Το σύστημα τ/κ αποτελείται από:

 • τον πομπό
 • τον δέκτη
 • τους σερβομηχανισμούς
 • τις μπαταρίες και τον διακόπτη των συσσωρευτών του δέκτη
 • τον φορτιστή των επαναφορτιζόμενων συσσωρευτών (όταν υπάρχουν)
 • το βιβλίο με τις οδηγίες χρήσης

 

Σχηματική παράσταση λειτουργίας του συστήματος Τ/Κ

 • Ο πομπός στέλνει συνεχώς ένα σήμα διαμορφωμένο με εντολές για την θέση κάθε σέρβο.
 • Ο δέκτης πιάνει το σήμα, το αποκωδικοποιεί και το προωθεί στα αντίστοιχα servo.
 • Οταν τα χειριστήρια του πομπού είναι στην ουδέτερη θέση τότε και τα servo παραμένουν κεντραρισμένα.
 • Μετακινώντας ένα χειριστήριο προς μία κατεύθυνση τροποποιείται το σήμα και στρίβει το αντίστοιχο servo στην προκαθωρισμένη φορά (δεξιά ή αριστερά).
 • Εάν το ίδιο χειριστήριο μετακινηθεί αντίθετα, θα κινηθεί το ίδιο servo, αλλά προς την αντίθετη φορά.